Lärarhandledning

För arbete kring pjäsen Personlighetstest av Teater7

Syfte

Syftet med Personlighetstestet är att levandegöra skolans värdegrund och fungera som ett stöd för skolans personal i det sociala arbetet i klassen/barngruppen.
Pjäsen inriktar sig främst för barn i åldern 7-11 år.

Att diskutera i smågrupper och sedan eventuellt i helklass

Utseende

* Läraren Mats säger att man inte ska bry sig så mycket om utseendet, utan att det är det som finns på insidan som är det viktiga. Man får ju lära sig att tycka så, men hur är det egentligen?

* Tror du att det är vanligt att man är missnöjd med sitt utseende?

Att vara cool och tro på sig själv

* Sofie får lära sig att vara ”cool”. Men hur är man egentligen när man är cool?

* Är det viktigt att tro på sig själv?

* Hur kan man hjälpa sina klasskamrater att tro på sig själva?

Att bli sedd

* Hur känns det om man inte blir sedd, att folk inte lägger märke till en?

Att behandla andra som man vill bli behandlad själv

* Silverhatt lär Sofie att tro på sig själv och att bli cool. Men hon vill inte vara dum mot någon som inte är så cool. ”För hur skulle jag själv känna”, säger Sofie. Varför tror Silverhatt att hon måste vara dum mot andra för att vara cool?

* När Sofie inte vill vara dum mot någon som inte är så cool så blir Silverhatt ledsen och vill gå. Men Sofie stoppar honom och säger:”Du är inte bara elak”…
– Du har lärt mig att tro på mig själv.
– Du har lärt mig att det kan vara kul att vara snygg ibland.
– Du var den enda som kom ihåg min födelsedag.

Tycker du att Sofie gjorde rätt? Hur kunde hon annars ha gjort? Hur hade det blivit då, tror du?

 Skrivuppgift

Sofie skulle skriva en uppsats. Hon visste först inte hur hon skulle börja. Men sedan skrev hon bara och då kom historien ”av sig själv”.

Skriv en egen uppsats om något av detta:

* Så gick det sedan för Sofie och Silverhatt.

* När Sofie kom som en ”ny människa” till Karins kalas.

* När Silverhatt kom till vår klass.

Barnen kan skriva enskilt eller tillsammans i grupp.

Be gärna barnen att efteråt enskilt eller i grupp komma fram och läsa upp sin uppsats. Innan barnen ”redovisar” sin uppsats, uppmana gärna resten av barngruppen/klassen att efteråt tänka ut någon positiv kommentar om uppsatsen och sedan skriva ner den på ett papper. Sammanställ alla positiva kommentarer på ett långt, långt papper. Sedan samlar du barngruppen/klassen i en stor ring (de kan sitta på golvet eller på stolar) och låt hela detta långa papper ”ringla sig fram” i ringen, så att alla får läsa.

Avsluta genom att du som personal ”knyter ihop” samtalet/diskussionen i något slags sammanfattning med en positiv slutknorr.

Drama

Låt barnen dramatisera i olika grupper utifrån en historia som de skrivit i grupp:

* Så gick det sedan för Sofie och Silverhatt.

* När Sofie kom som en ny människa till Karins kalas.

* När Silverhatt kom till vår klass.

Efteråt är det bra om ni låter hela klassen diskutera dramaföreställningen.
Frågor man kan ge barnen är t.ex.

– Vad var det som hände?

– Varför gick det så, tror du?

– Kunde det ha gått på något annat sätt?

– Är det någon som borde ha gjort något på något annat sätt, tycker du?

Avsluta genom att du som personal ”knyter ihop” samtalet/diskussionen i någon slags sammanfattning med en positiv slutknorr.

Bilduppgift

Be barnen rita och måla utifrån pjäsen. Be dem sedan att en och en komma fram och berätta om sin bild. Innan barnen ”redovisar” sin bild, uppmana gärna resten av barngruppen/klassen att tänka ut någon positiv kommentar om bilden och sedan skriva ner den på ett papper. Sätt upp alla bilderna och de positiva kommentarerna på vikväggar och gör en utställning i skolans korridor.

Utvärdering

Låt gärna barnen utvärdera arbetet kring ”Personlighetstestet”. De kan utvärdera muntligt i smågrupper eller enskilt skriftligt. Ge återkoppling på utvärderingen.

Har du frågor eller återkoppling på pjäsen eller lärarhandledningen är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Teater7

Lycka till med arbetet!

Kontakt

Amanda Jalmberger 073-702 38 83, Teater7@gmx.com

Ola Wallinder 073-752 75 80, Teater7@gmx.com

Ladda ner Lärarhandledning