Gudomliga Ord

Artikel

Artikel

Handling: Mari-Gaila reser runt och visar upp den efterblivne Laureano för pengar. På vägen förälskar hon sig i en mystisk taskspelare men romansen leder snart till ödesdigra konsekvenser. Den magiska realismen i pjäsen speglar ett fattigt samhälle i en smutsig miljö. Hur långt är du villig att gå för
pengar och vart går gränsen för förnedring?

Turné: Våren 2013 åkte vi på turné och spelade i  Stockholm, Ringerike, Drammen, Örebro, Nässjö, Falkenberg och  Kalmar.

Regi: Micke Klingvall

Manus: Ramón del Valle-Inclán

Skådespelare:                                                                                                                                                             
Mathias Kolberg Eriksen
Linnéa Ytterlid
Emilia Björk
Amanda Jalmberger
Pål André Mollan
Rosanne Hatab

Veronica Halén
Andrea Boeryd